Telsiz Cihaz ve Sistemlerine Düzenleme

TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİNE DÜZENLEME

Telsiz ruhsatnamesi kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf telsiz cihaz ve sistemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Telsiz Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, teknik ölçütlerde belirlenen teknik ve usullere uygun telsiz cihaz ve sistemleri; telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tescil işlemlerinden muaf olacak. Muafiyet, teknik ölçütlere uygunluğun kaybıyla sona erecek.

Bu muafiyet, söz konusu telsiz cihaz ve sistemlerine yönelik yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi, piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dahil olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamayacak ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmeyecek.

Muafiyet kapsamındaki telsiz cihaz ve sistemleri, diğer telsiz cihaz ve sistemlerine zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve bunlardan kaynaklanan elektromanyetik girişime karşı koruma talep etmeden kullanılacak. Bu cihaz ve sistemleri kullananlar, belirtilen yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak.

Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik ölçütler dışında kullanılmak istenmesi durumunda, telsiz kurma ve kullanma izni ve frekans tahsis ve tescili için Kuruma başvurulacak.

TELSİZ TEKNİK ÖLÇÜTLERİ BTK BELİRLEYECEK
Teknik ölçütler, Kurum tarafından belirlenerek, Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak. Teknolojik gelişmeler, taraf olunan uluslararası kuruluşların kararları doğrultusunda yapılabilecek yeni planlamalar ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden, yönetmelik kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilecek. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri, bu yönetmelik çerçevesinde kullanılmaya devam edecek. İptal edilmiş sayılan ruhsatnamelere ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacak. Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, 6 ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak teknik ölçütlerde belirtilen değerlere uygun hale getirmekle yükümlü olacak.

Güncel kullanılan telsiz marka ve modeller aşağıdaki gibidir;
Abell telsiz ,motorola telsiz ,dijital lisanssız telsiz, belfone telsiz,hytera telsiz modelleri, krisun lisanslı telsiz ve kenwood el telsizi gibi profesyonel telsizler kullanım alanlarına göre kısa mesafeli karışma yapmayan telsiz veya uzun mesafeli telsizler müşterilerin telsiz kullanma alanlarına göre telsiz tavsiye edilerek müşterinin en uygun telsiz sistemini alıp kullanmasını sağlamak telsiz firmaları için önem teşkil edecek bir konudur.